:

:

:

Kaymakam Otcu, Tarsus’un Kırsal Mahallelerini Ziyaret Etti

Tar­sus Kay­ma­ka­mı Ka­dir Ser­tel Ot­cu, kır­sal ma­hal­le­le­ri zi­ya­ret­le­ri sı­ra­sın­da va­tan­daş­la­rı evle­rin­de zi­ya­ret ede­rek so­run ve ta­lep­le­ri­ni din­le­me­ye de­vam edi­yor.
Tarih: 15 Şubat 2021 Pazartesi 11:26
Kaymakam Otcu, Tarsus’un  Kırsal Mahallelerini Ziyaret Etti
Yazı Boyutu:
Metni küçült
Metni büyüt
Tar­sus Kay­ma­ka­mı Ka­dir Ser­tel Ot­cu, kır­sal ma­hal­le­le­ri zi­ya­ret­le­ri sı­ra­sın­da va­tan­daş­la­rı evle­rin­de zi­ya­ret ede­rek so­run ve ta­lep­le­ri­ni din­le­me­ye de­vam edi­yor.
Kay­ma­kam Ot­cu, İl­çe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Bin­ba­şı İnanç Ma­rım, Sos­yal Hiz­met Mer­ke­zi Müdü­rü Hü­se­yin Çe­lik ve Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Vak­fı Mü­dü­rü Ah­met Sar­man ile bir­lik­te Ta­şo­ba­sı, Dam­la­ma ve San­dal Ma­hal­le­le­ri­ni zi­ya­ret et­ti.
Ma­hal­le muh­tar­la­rı ile bir sü­re soh­bet eden Kay­ma­kam Ot­cu, da­ha son­ra ba­zı va­tan­daş­la­rın ev­le­ri­ne mi­sa­fir ol­du.
Va­tan­daş­la­rın pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uy­ma­la­rın­dan duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­ren Tar­sus Kay­ma­ka­mı Ka­dir Ser­tel Ot­cu, ko­ro­na ön­lem­le­ri ne­de­niy­le me­sa­fe­li soh­bet et­mek zo­run­da kal­dı­ğı va­tan­daş­lar­la, pan­de­mi­nin so­na er­me­si son­ra­sın­da ge­le­cek sağ­lık­lı gün­ler­de da­ha sık bu­lu­şa­cak­la­rı sö­zü­nü ver­di. 
Kay­ma­kam Ot­cu, San­dal Ma­hal­le­si­ni zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da Tun­ce­li ilin­de zırh­lı ara­cın dev­ril­me­si so­nu­cu ya­ra­la­nan ve kal­dı­rıl­dı­ğı Ela­zığ Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­si’nde ya­pı­lan tüm mü­da­ha­le­le­re rağ­men kur­ta­rı­la­ma­ya­rak şe­hit dü­şen po­lis me­mu­ru­muz Mu­rat Kü­pe­li’nin ai­le­si­ni de evin­de zi­ya­ret etti. Kaymakam Kadir Sertel Otcu, ai­le­nin so­run ve ta­lep­le­ri­ni din­le­di.
Ça­ma­lan Jan­dar­ma Ka­ra­ko­lu’nda da de­net­le­me­ler­de bu­lu­nan Kay­ma­kam Ot­cu, so­run­la­rı yerin­de tes­pit ama­cıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len bu zi­ya­ret­le­rin çok ve­rim­li geç­ti­ği­ne inan­dı­ğı­nı be­lirte­rek, bun­dan son­ra sü­reç­te de bu zi­ya­ret­le­rin de­vam ede­ce­ği­ni söy­le­di.
Bu haber toplam 779 defa okunmuştur.
Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
Yeni Doğuş Gazetesi ©1986 - Tüm Hakları Saklıdır, Kaynak Gösterilmeden İçerik kopyalanamaz.
Oluşturma süresi(ms): 2